Általános Szerződési Feltételek

A gamerek.hu portál használatának Általános Szerződési Feltételei

 

gamerek.hu oldal (továbbiakban Portál) üzemeltetője Molnár István magánszemély (továbbiakban Üzemeltető).

Az oldal a magyar játékosok (továbbiakban Szolgálató) bemutatkozási lehetőségét, és Youtube videóinak elérhetőségét 
biztosítja a látogatók részére.

 

I. Alapfeltétel

A Szolgáltató csatornája tartalmazzon minimum egy olyan lejátszási listát, amiben van minimum egy olyan videójátékról készült felvétel, amelyben magyar nyelven kommentálnak.

II. Díjszabás 2015.04.01.-től visszavonásig   

Szolgáltatók részére a portál által nyújtotta szolgáltatások elérése díjmentes. 

III. Feltöltött tartalom

Üzemeltető semmiféle kötelezettséget, felellőséget nem vállal Szolgáltatók által feltöltött adatok, információk után, viszont az esetleges moderálás jogát fenttartja.

IV. Személyiségi jogok védelme

A gamerek.hu oldalon csak úgy lehet videós valaki, hogy a Jelentkezés videósnak oldalon jelentkezik, és elfogadja az ÁSZF feltételeit.  A Szolgáltató tudomásul veszi,
hogy videói besorolásra kerülnek, és a teljesség igénye nélkül jelennek meg az oldalon. A szolgáltató elfogadja a statisztikai adatainak megjelenését, legyen az a csatornájáé, vagy a videóié.

V. Felelősségkorlátozás

A Portál a regisztrált Szolgáltatók számára bemutatkozási, míg a látogatók számára 
tájékozódási és ajánlatkérési lehetőséget biztosít. 
Ennek megfelelően az Üzemeltető a felek között csak és kizárólag információ közvetítői 
szerepet tölt be, a regisztrált Szolgáltatók által feltöltött adatokért nem tartozik felelősséggel.

Felek között az ajánlatkérés elfogadása után, az esetleges jogviták rendezése csak és kizárólag a 
regisztrált Szolgáltató és az Ajánlatkérő között zajlik, az érvényes jogszabályoknak megfelelően.

Az adatok mentéséről, az adatbázisok biztonságáról, a folyamatos fejlesztésekről Üzemeltető 
gondoskodik, de nem felel semmilyen kárért, melyet az internet működéséből adódó hardver, 
szoftver vagy hálózati hibából, illetve a regisztrált Szolgáltatók által a profilok helytelen 
kezeléséből fakadó meghibásodások okozhatnak.

Szolgáltató tudomásul veszi, hogy az igénybe vett szolgáltatást harmadik személyre 
nem ruházhatja át. Szolgáltató szavatol azért, hogy az általa feltöltött média anyagok, 
audió-, videó felvételek a hatályos magyar jogszabályokba nem ütköznek, 
valamint másnak azzal sem anyagi sem szellemi kárt nem okoz. Szolgáltató tudomásul veszi és 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rendeltetésszerű joggyakorlás ezen követelményének 
szándékos, vagy súlyosan gondatlan megszegése esetén az Üzemeltető 
jogosult a szolgáltatás azonnali hatályú felfüggesztésére. 
A magyar vagy nemzetközi jogszabályokat sértő tevékenységért az Üzemeltető 
felelősséget nem vállal, ez kizárólag Szolgáltató felelőssége.

Szolgáltató kijelenti, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket elolvasta, 
magára nézve kötelezőnek elfogadta.

VI. A működtetés szabályai

Szolgáltató egyetért azzal, hogy betart minden érvényben lévő törvényt és rendelkezést a 
szolgáltatás igénybevétele során, nem adja ki magát más természetes vagy jogi személynek, 
nem veszi igénybe a szolgáltatást illegális vagy erkölcstelen célokra.

Szolgáltató egyetért azzal, hogy nem tesz közzé, nem propagál vagy terjeszt a szolgáltatáson 
keresztül semmilyen törvénytelen, nyugtalanító, sértő, fenyegető, ártalmas, vulgáris, 
gyalázkodó, obszcén, fajilag vagy etnikailag gyűlöletkeltő anyagot, továbbá semmilyen 
egyéb módon nem sérti meg az érvényben lévő törvényeket és rendeleteket. 
A működtetés szabályaiban feltüntetett bármely rendelkezésének 
megsértése esetén büntetőeljárás kockázatának teszi ki magát.

Szolgáltató egyetért azzal, hogy semmilyen módon nem fog bejuttatni vagy terjeszteni 
olyan dokumentumokat, amelyek vírust tartalmaznak, sérült dokumentumokat vagy bármilyen 
hasonló szoftvert vagy programot, amelyek mások számítógépét, számítógépes rendszerét 
károsíthatják. Nem avatkozik be a szolgáltatással összekötött hálózatokba és 
nem zavarja meg azokat. Semmilyen berendezés, szoftver, program, vagy egyéb eszközök 
segítségével nem próbál meg beavatkozni az oldal szabályszerű működésébe,
vagy zavarja meg azt. 
Nem tesz olyant, ami értelmetlen és aránytalanul nagy 
megterhelést okozna a Portál infrastruktúrájában.

VII. Befejezés és következményei

Befejezés a Szolgáltató által: Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételét bármikor indoklás nélkül 
befejezheti, az Üzemeltetőnek küldött értesítés kézbesítésétől számított azonnali hatállyal.

Befejezés az Üzemeltető által: Üzemeltető Szolgáltató regisztrációját azonnal befejezheti azzal, 
hogy e-mailen értesíti erről. Ezen szabályok alapján az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel
Önnek, sem bármilyen harmadik félnek a szolgáltatás befejezéséért. 
Üzemeltető fenntartja a jogot a partneri viszonytól való indoklás nélküli elállásra.

VIII. Általános

Abban az esetben, hogy ezen szabályok valamely rendelkezései részben vagy egészen 
érvénytelenné, nem kikényszeríthetővé vagy hatálytalanná válnak, a szabályok fennmaradó 
része teljes mértékben érvényben marad. 
Ezen szabályok a Magyar Köztársaság törvényeivel összhangban kerülnek módosításra é
értelmezésre, és a Magyar Köztársaság bíróságainak kizárólagos jogkörébe tartoznak.
Ezen szabályok és azok minden módosítása képezi a felek közti teljes szerződést.

Üzemeltető fenntartja a jogot a szabályok megváltoztatására. 
Üzemeltető a szabályváltoztatást követően a megváltozott szabályokat közzéteszi az oldalon. 
Az új, megváltoztatott szabályok az oldalon történő közzétételt követően 
automatikusan érvénybe lépnek. 
Más módon a szabályok nem megváltoztathatóak, kivéve, 
ha erről mindkét fél írásos megállapodást köt.

Az oldal használatával elfogadom a gamerek.hu/cookie-iranyelvek oldalon található cookie használatára vonatkozó irányelveket.

Ok